Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de capaciteit en prestaties van IT systemen.
Denk onder andere aan: VDI, Big Data, Server Virtualization, Private Cloud, Disaster Recovery.

Er is simpelweg steeds meer data en alles moet sneller. Traditionele oplossingen voldoen niet meer. De complexiteit neemt enorm toe naarmate de vraag naar capaciteit of prestaties toeneemt, om maar niet te spreken over de kosten voor aanschaf, onderhoud en niet te vergeten energie en ruimte in het data center.

Grote cloud bedrijven als Google en Facebook zagen dit al jaren geleden in en hebben technologie ontwikkeld die capaciteit en prestaties lineair doen toenemen, zonder dat de complexiteit toeneemt. De TCO van oplossingen op basis van deze technologie ligt veel lager dan de traditionele oplossingen.

Webscale Solutions levert en implementeert deze technologie binnen MKB+, Enterprise en Service Provider omgevingen waar vraag is naar hoge capaciteit, hoge prestaties en een lagere TCO.